Update New version โปรแกรม Clinic

Version 2.2 วันที่ 1 พฤกษาคม 2019 (เพิ่ม API + รองรับหลายภาษา Th/En/Ch/Lo)

1. เพิ่ม API เพื่อเชื่อมต่อระบบ Application Android & IOS
2. เพิ่มภาษา รองรับหลายภาษา Th/En/Ch/Lo
3. ได้ทำการเชื่อมต่อระบบ คลินิกเข้ากับ App ClinicPRO ศูนย์รวมบริการคลินิก / โปรโมชั่น คลินิก
ส่วนลดต่างๆๆ รีวิวข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง คลินิกทั่วไป คลินิกความงาม คลินิกเวชกรรม
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย-จีน ทุกประเภทคลินิก ที่เข้าร่วมระบบกับทางเรา

Version 2.1 วันที่ 1 มกราคม 2019 (ได้ทำการปรับโครงสร้างให้รองรับ Application)

1. การจัดคอร์สแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำกัดระยะเวลาสิ้นสุดแทน แบบเหมาจ่าย
2. กำหนดการทำงาน พนักงานแบบทีม ในการกำหนดค่าคอม ต่อทีม
3. เพิ่มระบบแจ้งเตือน LINE Notify ใช้งานได้ทั้งการแจ้งเตือน นัดหมาย
ข่าวสารโปรโมชั่น ของคลินิกนั้นๆๆ ใช้งาน Free ตลอดชีวิต
4. เพิ่มหัวข้อรายละเอียดในใบตรวจ OPD Card ได้แก่
a. การตรวจร่างกาย (physical exam)
b. รายละเอียด วิธีการใช้หรือรับประทานยา ของคนไขที่แตกต่างกันไปโดยตั่งค่าเริ่มต้น
ของยาแต่ละตัวและไปเก็บลงใน OPD Card และส่งค่าไปที่การพิมพ์ ฉลากยาโดยทันที ของแต่ละคนไข
สามารถแก้ไขการใช้งานได้ตาม สภาพร่างการของคนไขนั้นๆๆที่รองรับได้
c. การจัดเรียงรายการใหม่ ล่าสุดขึ้นบนสุด
5. เพิ่มรายละเอียด ยา/อุปกรณ์ วิธีการใช้หรือรับประทานยา เชื่อมโยงโดยตรงกับตัวยานั้นๆๆ
โดยสามารถตั่งค่าเป็น Template
6. เปลี่ยนหน้าตาฉลากยาและระบบการทำงานใหม่ โดยให้ง่ายและลดขั้นตอนการทำงานลง
7. แก้ไขรายงานกำไรขาด-ทุน โดยดึง ต้นทุน ค่ายา/อุปกรณ์ ออกมาคำนวณให้ Auto
8. แก้ไขรายงานสรุปค่าคอม พนักงาน
9. จัดเรียงรายการแต่ละหน้าใหม่รายการล่าสุดอยู่บนสุด
10. เพิ่มการพิมพ์ตรงบัญชีลูกหนื้ในการผ่อนชำระ
11. ยกเลิก Key Enter ทุกหน้า
12. แก้ไขการพวง ยา/อุปกรณ์ ลงในคอร์ส โดยไม่ต้องใส่ต้นทุน เราจะดึงต้นทุน จริงออกมาคำนวนให้แทน
13. ระบบจองนัดหมายผ่าน​ Chat​ Bot​ AI
14.​ เชื่อมต่อระบบ​ Chat​ Bot​ AI​ ตอบคำถาม​ลูกค้า​ใช้งานได้ทั้ง​ Line​/Facebook (โมดูลเสริม)
15. ได้ทำการวางโครงสร้าง API เพื่อให้รองรับ Application Android & IOS ในอนาคต
16. เพิ่มการพิมพ์สามารถทำได้ 2 แบบคือ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
17. เพิ่มตัวกรองการอัพรูป รายการห้องตรวจ ตัวกรองสถาณะ อัพโหลดรูปก่อน/หลัง เพื่อที่จะได้หารายการง่ายขึ้น
18. ปรับหน้าแสดงผลของพนักงาน ให้แสดงค่าคอมของตัวเอง
19. เพิ่มการกำหนดส่วนลด ของ สิทธ์ ที่ละคนสามารถลดได้ห้ามเกินที่ระบบกำหนด
20. เพิ่มพิมพ์ใบนัดหมาย
21. เพิ่มสิทธ์พนักงานสามารถ ทำการกรอกข้อมูลเบื่องต้น แทนหมอในรายการห้องตรวจได้ (ได้บางส่วนเท่านั้น)
22. เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับปรุงสต๊อก (ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือต้องการปรับปรุงสต๊อกระบบจะตัดออกเป็น 0 ทำได้แค่ผู้จัดการเท่านั้น)
23. สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ / ใบเสร็จเล็ก และรายการฉลากยา สามารถ พิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ
24. เพิ่มการพิมพ์ ใบรับรองแพทย์สามารถเลือกพิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ ตรงตามแบบแพทย์สภา
25. แก้ไขการบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยเพิ่ม เลขที่บัตรประชาชนเข้ามาและปรับ ข้อมูล OPD Card Online ตรงตามแบบแพทย์สภา
26. แก้ไข ฉลากยาให้ตรงตามแบบแพทย์สภา
27. แก้ไขเพิ่มเติม หน้าภาพรวมหน้าแรก แสดงรายการ ยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด และ ตั้งค่าการแจ้งเตือน จำนวน รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด -- ได้ที่ตั้งค่าร้านค้า
28. เพิ่ม รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด พร้อมสามารถส่งออกเป็น Excel ได้
29. เพิ่มฟังชั้นแก้ไขรายการใบเสร็จ โดยสามารถ เพิ่ม-ลบ รายการข้างในได้ (แต่ต้องอยู่ในสถาณะ รอการชำระเงิน)
30. เพิ่มรายงานค่าใช้จ่าย
31. แก้ไขการส่งแจ้งเตือน นัดหมาย Line/SMS

Version 2.0 วันที่ 25 มิถุนายน 2018 ( ได้ทำการปรับโครงสร้างและฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด )

1. ผู้จัดการ / admin
2. แพทย์
3. พนักงาน
1. เพิ่มลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้า
3. มีระบบสะสมแต้ม สมาชิก
4. สามารถตรวจสอบประวัติของลูกค้าได้อย่างละเอียด
( OPD Card Online ) พร้อมแสดงรูปภาพ ( Before/After )
5. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
1. สร้างใบเสร็จรับเงิน
2. สามารถแลกใช้งาน แต้มสะสมสมาชิกได้
3. รายการใบเสร็จ
4. บัญชีลูกหนี้ (สามารถแบ่งจ่าย/ชำระเติมได้)
5. บันทึกค่าใช้จ่าย
6. กระเป๋าเงิน
1. สามารถเพิ่ม ใช้บริการ | การตรวจ
2. รายการคิวตรวจแบบ ( Real-Time )
3. ตรวจสอบสถานะของ ใช้บริการ | การตรวจ
1. รายการห้องตรวจ
2. รายการตรวจแบบ ( Real-Time )
3. หมวดหมู่การตรวจ
4. เพิ่มรายการตรวจ
5. เพิ่มค่ามือหมอในรายการตรวจได้
1. รายการใช้บริการ
2. รายการคอร์สที่มาใช้บริการแบบ ( Real-Time )
3. การใช้บริการ สามารถโอนบริการให้คนอื่นใช้แทนได้
4. ตรวจสอบบริการ (รายการคงเหลือของลูกค้า)
1. รายการนัดประจำวัน
2. สามารถ เพิ่ม นัดหมาย ย้ายนัดหมาย และยกเลิกนัดหมายได้
3. แจ้งเตือน นัดหมายด้วยระบบ SMS
1. รายการคอร์ส
2. สามารถเพิ่ม รายการยา/อุปกรณ์ เข้าไปในคอร์ส ได้ตามต้องการ
3. เพิ่มค่ามือหมอและค่ามือพนักงานในรายการคอร์สได้
4. หมวดหมู่คอร์ส
5. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
1. คลังยา/อุปกรณ์
2. สามารถเพิ่ม รายการยา/อุปกรณ์ ได้ตามต้องการ
3. หมวดหมู่คอร์ส
4. กลุ่มยา/อุปกรณ์
5. ประเภทยา/อุปกรณ์
6. รอบสต๊อก (พร้อมระบบแจ้งเตือน ยาหมดอายุล่วงหน้า 7 วัน)
7. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
8. ผู้จำหน่าย
1. ส่ง Email Marketing มาช่วยส่งเสริมการขาย โดยจะส่ง Email หาลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัด Promotion โดยสามารถเลือกจากกลุ่มลูกค้า หรือส่งทั้งหมด
1. สร้างรายการโอน ยา/อุปกรณ์
2. รายการโอนออก
3. รายการโอนเข้า
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ฉลากยา ได้ตามความต้องการ
2. สามารถค้นหาและดูข้อมูลฉลากยา ได้ตาม ชื่อ สั่งพิมพ์ เลือกจำนวน แสดงราคา แสดงรายละเอียดทั้งหมดของยา และคำแนะนำการใช้ยา
1. รายงานสรุปยอดใบเสร็จ
2. รายงานสรุปยอดยา
3. รายงานสรุปยอดคอร์ส
4. รายงานสรุปรอบสต๊อก
5. รายงานสรุปยอดลูกค้า
6. รายงานสรุปยอดขาย
7. รายงานบัญชีลูกหนี้
8. รายงาน บ.จ.8
9. รายงานการตรวจ
10. รายงานการนัดหมาย
11. รายงานการใช้บริการ
12. รายการการโอน ยา/อุปกรณ์
13. รายงานสรุปยอดค่ามือหมอ
14. รายงานหมดอายุ ยา/อุปกรณ์
15. รายงานสรุปยอดรวม กำไร-ขาดทุน

Version 1.4 วันที่ 3 มิถุนายน 2017 ( ได้ทำการปรับโครงสร้างและฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด )

1. ผู้จัดการ / admin
2. แพทย์
3. พนักงาน
1. สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงของสิทธิ์นั้นๆได้ตามความต้องการ
2. สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ สิทธิ์นั้นๆได้ตามความต้องการ
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มลูกค้า และส่วนลดของแต่ละกลุ่มได้ตามความต้องการ
2. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ รายชื่อลูกค้า ได้ตามความต้องการ
3. สามารถค้นหา หรือยกเลิก สิทธิ์การใช้งานของลูกค้า ได้ตามความต้องการ
4. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลัง และดูรายการที่มาใช้บริการ ต่างๆทั้งหมด ของลูกค้า
( OPD Card Online )
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มส่วนลด รายการบิลได้ตามความต้องการ
2. การออกใบเสร็จ สามารถเพิ่มหัตถการ คอร์ส ยา ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
3. ใบเสร็จ สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ ตามความต้องการ
4. การจ่ายเงิน สามารถจ่ายได้ทั้ง แบบชำระเต็ม | แบ่งจ่าย
5. บัญชีลูกหนี้ ในการแบ่งจ่ายเงินในแต่ละบิล ระบบจะคำนวณแจ้งยอดบัญชีลูกนี้
แจ้งสถานะการชำระเงิน และยอดค้างจ่ายทั้งหมด
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก เลื่อนนัดหมาย รวมถึงกำหนดแพทย์ผู้ที่รับผิดชอบ
รายละเอียดในการนัดหมายลูกค้าได้ตามความต้องการ เช่น เวลา วันที่ หัวข้อ
2. ปฏิทินนัดหมาย สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง และบ่งบอกสถานะของลูกค้าที่มาใช้บริการ
กำลังดำเนิการ | มาเรียบร้อย | ยกเลิกนัดหมาย | ลูกค้าไม่มาตามนัด
3. ตารางงานของแพทย์เชื่อมโยงกับตารางนัดหมายลูกค้า แพทย์สามารถดูตารางการทำงานและรายละเอียดทั้งหมดในนัดหมายลูกค้า
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ กำหนดรอบสต๊อก และหมวดหมู่ ได้ตามความต้องการ
2. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ สต๊อกยา | อุปกรณ์ยา และรายละเอียดได้ตามความต้องการ
เช่น รหัสยา ชื่อยา ราคาต้นทุน ราคาขาย จำนวน หน่วยนับ รูปภาพเป็นต้น
3. สามารถค้นหาและตรวจสอบจำนวน สต๊อกยา | อุปกรณ์ยา ได้ตาม ชื่อ รหัส หมวดหมู่ และรอบสต๊อก ได้ตามความต้องการ
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หมวดหมู่หัตถการ | คอร์ส ได้ตามความต้องการ
2. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หัตถการ | คอร์ส และรายละเอียดได้ตามความต้องการ
เช่น รหัส ชื่อหัตถการ ราคา จำนวนครั้ง และรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นต้น
3. สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูล หัตถการ | คอร์ส ได้ตาม ชื่อหัตถการ รหัส หมวดหมู่ ได้ตามความต้องการ
1. รายงานสรุปยอดใบเสร็จ
2. รายงานสรุปยอดยา
3. รายงานสรุปยอดคอร์ส
4. รายงานสรุปรอบสต๊อก
5. รายงานสรุปยอดลูกค้า
6. รายงานสรุปยอดขาย
7. รายงานบัญชีลูกหนี้
8. รายงาน บ.จ.8
9. รายงานการตรวจ
10. รายงานการนัดหมาย
11. รายงานการใช้บริการ
12. รายการการโอน ยา/อุปกรณ์
13. รายงานสรุปยอดค่ามือหมอ
14. รายงานหมดอายุยา/อุปกรณ์
15. รายงานสรุปยอดรวม กำไร-ขาดทุน
1. ส่ง Email Marketing มาช่วยส่งเสริมการขาย โดยจะส่ง Email หาลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัด Promotion โดยสามารถเลือกจากกลุ่มลูกค้า หรือส่งทั้งหมด
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ฉลากยา ได้ตามความต้องการ
2. สามารถค้นหาและดูข้อมูลฉลากยา ได้ตาม ชื่อ สั่งพิมพ์ เลือกจำนวน แสดงราคา แสดงรายละเอียดทั้งหมดของยา และคำแนะนำการใช้ยา

Version 1.3 วันที่ 28 มีนาคม 2017

1. ออกใบเสร็จรับเงินมีปัญหา การดึงราบชื่อ ที่มีอยู่แล้ว Report รายงานสรุปยอดลูกค้า
1. เพิ่มรายการ บัญชีค้างจ่าย ในกรณี ออกบิล ลูกค้ามาทำคอร์ส จำนวน 15 ครั้ง
ราคา 30000 แต่ สามารถ มีการแบ่งการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ได้
1. รายการหัตถการ และ รายการยา การเรียงลำดับ ลำดับล่าสุดอยู่บนสุด
1. เพิ่ม drop down หมวดหมู่หัตถการ หน้ารายการ ออกใบเสร็จรับเงิน
1. เพิ่มตัว เลือก หมวดหมู่ยาการ ส่งออกรายงาน
1. เพิ่ม รายงานสรุปยอดของ พนักงานขาย สามารถเลือกได้โดยตรงจากการ เพิ่มชื่อลูกค้าตั้งแต่ตอนแรก
จะได้รู้ว่า ลูกค้าท่านนี้ พนักงานไหนเป็นคนดูแล ส่งผลต่อค่าคอม พนักงาน
1. ปฎิทิน นัดหมาย ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้า มาซื้อ คอร์ส หน้าใส ทำ 5 ครั้ง มีนัดหมาย เพิ่มเมนูนัดหมาย สามารถดูได้ว่า วันที่นี้ ลูกค้าคนไหนมา
1. ออกแบบหน้าใบเสร็จ รับเงิน ใหม่ทั้งหมด สวยงาม แบบ UI

Version 1.2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

1. รายงานสรุปยอดใบเสร็จ
2. รายงานสรุปยอดสต๊อกยา
3. รายงานสรุปยอดยา
4. รายงานสรุปยอดหัตถการ
5. รายงานสรุปยอดลูกค้า
6. รายงานสรุปยอดขาย
7. รายงานบัญชีลูกหนี้
1. ในช่อง ชื่อ - สกุล จะแสดง drop down ลงมาเวลาพิมพ์ ชื่อ ตัวอักษรต้น ๆ ชื่อในระบบจะขึ้นมาให้เลือก

Version 1.0 วันที่ 2 มกราคม 2017

1. สิทธิ์ เจ้าของ / ผู้ดูแล มีสิทธิ์ทุกอย่างในระบบ
1.1 กำหนดเพิ่มพนักงาน (การกำหนดพนักงาน ใหม่ทุกครั้ง Pass = 1234 เสมอ)
1.2 เพิ่มยา (สิทธิ์ เจ้าของ / ผู้ดูแล เท่านั้นถึงจะเห็นต้นทุนยา)
1.3 เพิ่ม เพิ่มหัตถการต่างๆๆ และแก้ไข (สิทธิ์ เจ้าของ / ผู้ดูแล เท่านั้นถึงจัดการ หัตถการต่างๆๆได้)
1.4 จัดการ ลูกค้า
1.5 จัดการ รายงาน ต่างๆ

2. สิทธิ์ พนักงาน มีสิทธิ์ในระบบ บางอย่าง
2.1 เพิ่ม เพิ่มหัตถการต่างๆๆ และ เปิดบิล
2.2 จัดการ ลูกค้า
2.3 จัดการ รายงาน ต่างๆ
1. ตั้งกลุ่มลูกค้า (เช่น ทั่วไป, ประจำ, VIP)
2. ตั้งค่าส่วนลดของแต่ละกลุ่ม (ลดเป็นจำนวน บาท)
1. การออกใบเสร้จ จัดการง่ายและสะดวก
2. การออกใบเสร็จ สามารถ เพิ่งหัตถการ/คอร์ส เพิ่มยา ตามที่ตั้งค่าไว้ ได้สะดวก
3. เพิ่มราคา ส่วนลด ของลูกค้าได้
4. รายการใบเสร็จ สามารถดูรายการยอนหลังได้และเช็คความถูกต้อง
1. กำหนด รอบสต๊อกยาเพื่อ ความถูกต้อง
2. กำหนด หมวดหมู่ยา
3. เพิ่มรายการยา และใส่รายละเอียด ของยา (เช่น ราคา รูป หน่วยนับ เป็นต้น)
1. เพิ่ม หัตถการ/คอร์ส กรอกรายละเอียด ของหัตถการ
2. ใส่ชื่อหัตถการ ราคา จำนวนครั้ง และจำนวน ต่อ/คอร์ส
3. สามารถตรวจ รายการหัตถการ
1. รายงานสรุปยอดใบเสร็จ
2. รายงานสรุปยอดสต๊อกยา
3. รายงานสรุปยอดยา
4. รายงานสรุปยอด หัตถการ/คอร์ส
5. รายงานสรุปยอดลูกค้า

สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 098-1816769 line ID : apsth

ชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ line : apsth หรือ อีกช่องทาง email : apsth456@gmail.com ลิงค์เข้าระบบพร้อม (user-password) จะถูกจัดส่งไปที่ email ที่แจ้งไว้

touch_app เข้าสู่ระบบ settings_cell สอบถามราคา
logo