รายการอัพเดทเวอร์ชั่น !

1. เพิ่มฟังก์ชั่น ยาชุด คอร์สชุด ตรวจชุด
2. ปรับรายการตรวจ สามารถ พวงยาและอุปกรณ์เพื่อตัดต้นทุนได้
3. ปรับ คอร์จำกัดครั้ง สามารถจำกัดวัน สิ้นสุดในคอร์สได้
4. สามารถเปิดใบเสร็จข้าม-ต่างสาขาได้
5. สามารถตัดคอร์สข้าม-ต่างสาขาได้
6. สามารถนัดหมายข้าม-ต่างสาขาได้
7. สามารถดู OPD ข้าม-ต่างสาขาได้
8. เพิ่มรายงานสาขา ได้แก่
- สรุปยอดขายคอร์ส
- สรุปยอดขายยา/อุปกรณ์
- รายงานการใช้คอร์ส
- สรุปยอดขายลูกค้า
- รายงานสรุปรายได้
- รายงานรายได้
9. ปรับขบวนการการตัดยา ของระบบ (ของการบันทึกฉบับร่าง) ใหม่
10. เพิ่มฟังก์ชัน ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เงินผ่อน ของทาง เพย์ โซลูชั่น (PaySolutions)
11. เพิ่มระบบ Cashback สามาตั่งค่าให้ได้ทั้งแต้ม และคูปองส่วนลด สามารถกำหนดแบบขั้นบรรไดได้และยังสามารถให้ตามกลุ่มลูกค้าได้
- แบบคูปอง จะนำมาใช้งานในบิลถัดไป

1. เพิ่มกระบวนการ สร้างใบเสร็จรับเงิน ข้ามสาขาได้ โดยสามารถเลือก ลูกค้าต่างสาขา มาเปิดใบเสร็จได้
- ข้อมูลทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันได้แก่ ข้อมูลการตรวจ ข้อมูลแล็บ รูปและเอกสารสำคัญ คอร์สคงเหลือ
- ทั้งหมดนี้สามารถ ใช้งานต่างสาขาได้เติมรูปแบบ
- สามารถ จัดคิวเข้าห้องตรวจเพื่อเก็บประวัติ ต่างสาขาได้ด้วย
2. เพิ่มการตั้งค่าวันหยุดของ คลินิก สามารถตั้งค่าและเปิด-ปิดได้
3. ปรับฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับ ระบบ ยาชุด และ คอร์สชุด จะปล่อยในอีกไม่นาน
4. เพิ่มการเลือก รายการยา เข้ามา แจ้งเตือนในการแพ้ยาของคนไข้ได้
5. เพิ่มคอร์สชุดสามารถ เลือกยาอุปกรณ์ เพิ่มเติมในการตัดคอร์สได้
6. เพิ่มเติมกระบวนการแก้ไข ใบเสร็จระหว่างบันทึกฉบับร่าง จะแก้ไขได้ตลอด
7. ถ้าทำรายการมาจากห้องตรวจ ระหว่างบันทึกฉบับร่าง จะเปิดปุ่มบันทึกแล็บ (ในกรณี ที่มีรายการแล็บในห้องตรวจ)
8. เพิ่ม option ในการปิดแสดงหมายเหตุในเอกสารใบเสร็จ

1. เพิ่มข้อมูล บริษัท ที่ตั้งค่า คลินิกเพื่อกำหนด ที่อยู่ในการออกเอกสาร ต่างๆ
- ปรับรูปแบบเอกสารใหม่ ทั้งระบบ และเพิ่ม ข้อมูลส่วนท้ายเอกสารได้
- ออกแบบการปริ้นเอกสารใหม่ทั้ง ระบบ
2. เพิ่มฟังก์ชั่น บัตรสมาชิก
3. เพิ่มฟังก์ชั่น การแจ้งเตือน รายได้ กำไร-ขาดทุน ทุก 1,15,30 วัน
4. เพิ่มฟังก์ชั่น แจ้งเตือน ยา/อุปกรณ์ ใกลจะหมด และหมดอายุ ทุก 30 วัน
4. ระบบแบบสอบถาม ผ่านทางไลน์ @
5. Themes ขาว-ดำ ปรับหน้าจอ มัลติได้ สามารถเลือกสีได้ 8 สี
6. รองรับการเชื่อมต่อ crm marketing
7. ปรับโครงสร้างระบบเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับ ขบวนการอื่นๆ ในอนาคต

1. ปรับ UI ใหม่ทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยี Vue JS
2. ปรับโครงสร้างของ Backend ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี Node JS
3. เพิ่มฟังก์ชั่นการสั่งจ่ายยาเดิม
4. เพิ่มฟังก์ชั่นการออกใบเสร็จแบบใหม่
5. เพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจ แบบไม่เชื่อมโยงใบเสร็จ
6. เพิ่มฟังก์ชั่นการยืนยัน สิทธ์ ของสิทธ์ผู้จัดการของ การยกเลิกรายการสำคัญต่างๆๆ (ต้องกรอกรหัส)
7. เพิ่มฟังก์ชั่นการโอนยาข้ามสาขาแบบ รับเข้าจำนวนได้เลย โดยไม่ต้อง คีรายการใหม่
8. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำเข้า คลังแบบหลาย รายการใน ครั้งเดียว
9. เพิ่มฟังก์ชั่นการจัดคิว แบบลดขึ้นตอน
10. เพิ่มฟังก์ชั่น การดึง บัตร ปปช แบบไม่ต้องการข้อมูลแบบ เพิ่ม อัพเดท แก้ไข รายการอัตโนมัติ
11. เพิ่มการเชื่อมต่อ API เต็มรูปแบบ ลูกค้า สามารถนำไปเชื่อมต่อระบบอื่นๆๆ

1. รายงานวิเคราะห์รายการตรวจ พร้อมแดชบอร์ด
2. รายงานวิเคราะห์รายการยา/อุปกรณ์ พร้อมแดชบอร์ด
3. ปรับโครงสร้างระบบ แยกภาษา แยก dbLog แยกรูปไปใช้งานระบบ CDN ในการเรียกใช้งานรูป เพื่อให้ระบบรองรับการขยายในอนาคต และเพื่อความเร็วของระบบ
4. ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการให้บริการ API ในอนาคต
5. เพิ่มการรองรับสกุลเงินในระบบได้แก่ THB, USD, LAK, MMK
6. เพิ่มการดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าตามเดือนเกิด
7. เพิ่มการออกเอกสารในนามบริษัทได้แล้วได้แก่ ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, ใบวางมัดจำ
8. แก้ไขกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ถูกย้ายไปยังสถานะรอชำระเงิน ระบบถึงจะเปิดให้พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ได้
9. ปรับการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ ได้ 2 ประเภทได้แก่ 1.ใบรับรองห้าโรค 2. สำหรับทำใบอนุญาตขับรถ
10. ปรับการพิมพ์ใบผลตรวจแล็บและเพิ่มรายงานผลตรวจแล็บ
11. เพิ่มการพิมพ์ OPD แบบแสดงรูป

1. เพิ่มเติม ฟังก์ชั่นการ การคำนวนค่าคอมมิชชั่น ต่อรายการ ได้แก่ a. บริการ/คอร์ส b. ยา/อุปกรณ์
การคำนวนค่าคอมมิชชั่น จะสามารถเลือกพนักงานเพื่อรับค่าค่าคอมมิชชั่น ต่อรายการได้เลยมาพร้อมกับ
2. เพิ่มเติม ฟังก์ชั่นการ การตัดบริการ/คอร์ส ทั้ง 3 รูปแบบ ที่มีต้นทุนพวงรายการ ยา/อุปกรณ์ สามารถคำนวนแบบ Auto โดยบังคับเลือกใช้ ยา/อุปกรณ์ ที่ใกล้จะหมดอายุก่อน ตามลำดับรอบสต๊อกของ ยา/อุปกรณ์ เพื่อจ่าย ยา/อุปกรณ์จนหมด เพื่อความสะดวกสะบายในการใช้งาน
3. เพิ่มรายงานค่าคอมมิชชั่น
4. เพิ่มรายงานสรุปยอดจ่ายยา/อุปกรณ์
5. เพิ่มรายงานสรุปความเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
6. เพิ่มรายงานสรุปสต๊อกยา/อุปกรณ์คงเหลือ
7. เพิ่มฟังก์ชัน การเลือกแพทย์ ในการตัดบริการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ท่าน
8. เพิ่มฟังก์ชัน สามารถแก้ไข ค่ามือ พนักงานและแพทย์ ได้ภายใน 7 วัน ของการตัดบริการ (สิทธ์ที่สามารถแก้ไขได้คือ ผู้จัดการ)
9. เพิ่มรายงานความเคลื่อนไหวคอร์ส/หัตถการ
10. เพิ่ม Tag ลูกค้า เข้ามา
11. แก้ไข ใบส่งตัว
12. ภาพรวมแดชบอร์ด สามารถปิด-เปิด โดยกำหนดแต่ละ User ได้ตามความต้องการ
13. ปิด-เปิด การแสดง ข้อมูลที่สำคัญโดยสามารถกำหนดแต่ละ User ได้ตามความต้องการ
14. เพิ่มระบบแจ้งเตือน รายการใบเสร็จ ( รอชำระ ) เพื่อการจ่ายเงินจะได้ทำง่ายและสะดวกสะบาย
15. เพิ่มฟังก์ชัน ส่วนลดต่อรายการเข้ามาได้แก่ รายการตรวจ,รายการคอร์ส,ยาและอุปกรณ์ รวมถึงปรับแก้ไขรายงานต่างๆ และใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบวางมัดจำอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด
16. รองรับการบันทึกเอกสาร | Face Chart ฟังก์ชั่น มีคุณสมบัติ ดังนี้
16.1 บันทึกเอกสาร ได้สูงสุดถึง 12 รายการ ต่อ 1 รายการตรวจ
16.2 ไฟล์ที่รองรับได้แก่ PDF JPEG JPG PNG
16.3 ไฟล์ที่บันทึกเข้าไป สามารถตรวจสอบย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ตามความต้องการ
17. เพิ่มการให้ค่าคอมเมชั่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายการ โดยสามารถกำหนดค่า ได้แก่ คอร์สยาและอุปกรณ์ ต่อ Username
18. เพิ่มรายงานสรุปรวม ค่าคอมเมชั่น ค่ามือแพทย์/พนักงาน ค่าตรวจ สามารถดูในรายงานเดียว
19. แก้ไขแท็กลูกค้า ให้สามารถเพิ่มลบและแก้ไขชื่อได้ตามความต้องการและเปลี่ยนวิธีการใช้งานให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพิมพ์คำซ้ำกันอีกต่อไป
20. เพิ่มฟังก์ชั่น นัดหมายภายในหรือโน๊ตการทำงาน เพื่อสะดวกในการทำงานภายในของแต่ละคลินิก
20.1 สามารถกำหนดหัวข้อการนัดและเวลาได้เอง
20.2 สามารถเพิ่มรายละเอียดการนัดและลบแก้ไขได้เองตามความต้องการ
20.3 สามารถเพิ่มนัดหมายข้ามวันและส่งออกรายงาน Excel ได้ตามวันที่ที่ต้องการ
22. ปรับฟังก์ชันเข้ามาด่วนการตัดสต๊อกยาและอุปกรณ์ที่พ่วงผ่านการตัดคอร์ส ณ ปัจจุบันสามารถตัดเป็นจำนวนทศนิยมรองรับเรียบร้อยแล้ว (เช่น 0.1 - 1 Ml)
23. ปรับฟังก์ชันการนัดหมายล็อคเวลาและเลือกหมอได้โดยไม่จำเป็นต้องยืนยันจากแอดมิน และปรับการนัดหมายออนไลน์ ผ่านช่องทาง www.clinicPRO.app สะดวกและใช้งานง่ายที่สำคัญฟรี

1. ได้ทำการเปิดใช้ให้บริการ Package Free
2. ปรับโครงสร้างและเพิ่มความปลอดภัย มากขึ้น
3. ปรับการกดสร้างใบเสร็จเพื่อยกเลิกการออกบิลซ่ำกัน
4. เพิ่มรายงานสรุปยอดคงเหลือบริการ เพื่อให้การบริหารงานทางด้านการตลาดเอาไว้ติดตามลูกค้า เพื่อมาใช้บริการคงเหลือ เป็นต้น
5. รองรับรายงาน วัตถุออกฤทธิ์ / ยาเสพติดให้โทษ ได้แก่
5.1. รายงาน ร.ขจ. 2 ( วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 )
5.2. รายงาน ร.ว.จ. 3/4 (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4)
5.3. รายงาน ย.ส. 5/6/7 (ยาเสพติดประเภท 2)
5.4. รายงาน ร.ย.ส. 4/5 ( ยาเสพติดประเภท 4,5 ) แถมยังรองรับรายงานกัญชาทางการแพทย์ อีกด้วย
6. เพิ่มช่องการกรอกข้อมูลการวินิจฉัยโรค และแก้ไขการดึงข้อมูลการวินิจฉัยโรค ไปยังใบรับรองแพทย์ เจ็บป่วย
7. แดสบอส รายงานวิเคราะห์ยอดขายการตลาดเอาใจ คนชอบยิง ADS-FB มาพร้อมรายงาน
8. เพิ่ม สิทธ์การใช้งานการตลาด
9. แก้ไขการตรวจ สามารถกลับไปแก้ไขรายการได้ (หมายเหตุ รายการตรวจนั้นต้องยังไม่ได้กดสร้างใบเสร็จ)
10. เปิดบริการเสริม ที่สามารถทำให้ระบบทำงานได้มากขึ้น สามารถเชื่อมต่อ ได้ทั้ง Application, Website, SEO Keyword, ระบบบัญชีส่งงบการเงิน เป็นต้น
11. เพิ่มฟังก์ชั่น รหัตถการ Set เข้ามาในระบบ (เหมาะกับ รหัตถการประเภท ที่ขายพวงกับจำนวน ยา/อุปกรณ์ ที่ละจำนวนมากๆ)
12. ปรับรายงานที่เกี่ยวข้องกับ รหัตถการ ทั้งหมด
13. ปรับการทำงานส่วนอื่นๆๆอีกหลายจุด เพื่อให้ระบบทำงานง่ายขึ้น
14. เพิ่มประวัติความเคลื่อนไหว ยา/อุปกรณ์
15. เพิ่มฟังก์ชัน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน ของแต่ละ User ได้ตามความต้องการ (ผู้ที่จะกำหนดได้ต้องเป็น User แรกที่ระบบสร้างให้เท่านั้น)
16. แก้ Bug สรุปรายงานค่าคอมมิชชั่น พนักงาน
17. เพิ่ม รายงานสรุปยอดชำระเงิน (เพื่อแสดงยอดรับเงินจริง ตรงตามจำนวน)
18. เพิ่มเติม การกดยืนยัน นัดหมาย ระบบจะจัดคิว ให้ อัตโนมัติ / และมีหัวข้อให้เลือกว่า จะตรวจ/จะใช้บริการ
19. ซิงค์นัดหมาย ไปที่ google calendar API สามารถเชื่อมต่อได้ตาม User แต่ละ User ได้เลยสิทธ์ที่สามารถต่อได้คือ ผู้จัดการ/แพทย์ เป็นต้น
20. เปลี่ยนแปลงการแสดงตารางนัดหมาย เป็นแบบ ปฏิทิน แบบสวยงาม
21. เพิ่มเติม ฟังก์ชั่นการ ตรวจแล็บ (Lab) และบันทึกผลแล็บ ที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดที่ เคยมีมา ของระบบจัดการบริหาร คลินิกและสถานพยาบาล ในประเทศไทย พร้อมทั้งระบบการตรวจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
21.1 การตรวจทั่วไปปกติ
21.2 การตรวจแล็บ (Lab)

1. เพิ่ม API เพื่อเชื่อมต่อระบบ Application Android & IOS
2. เพิ่มภาษา รองรับหลายภาษา Th/En/Mm/Lo
3. ได้ทำการเชื่อมต่อระบบ คลินิกเข้ากับ App ClinicPRO ศูนย์รวมบริการคลินิก / โปรโมชั่น คลินิก ส่วนลดต่างๆๆ รีวิวข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง คลินิกทั่วไป คลินิกความงาม คลินิกเวชกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย-จีน ทุกประเภทคลินิก ที่เข้าร่วมระบบกับทางเรา
4. การเลือกคอร์ส ในการใช้บริการสามารถเลือกทั้งหมดได้ในครั้งเดียว แล้วกดรูป +
5. ค่ามือผู้ช่วย/พนักงาน ในการใช้บริการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน
6. ระบบได้ทำการเปิดใช้งานภาษาพม่า เรียบร้อยแล้ว (กำลังแปลเข้าระบบ)
7. การตัดบริการ/คอร์ส ก่อนใช้บริการ ระบบสามารถเปลี่ยนแปลง รายการยาและอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้นทุนได้ตามต้องการได้เลย
8. สามารถแก้ไข OPD ยอนหลังได้ภายในวันนั้นๆๆ (หมายเหตุสถานะ ต้องเสร็จสิ้นก่อน)
9. เพิ่มฟังก์ชัน ระบบสามารถตัดคอร์ส/บริการ ข้ามสาขาได้ (ทำได้เฉพาะ ที่มีสาขามาเชื่อมโยงมากกว่า 1 สาขาเท่านั้น)
10. สามารถดาวน์โหลด Application Android & IOS App ClinicPRO ได้แล้ว
11. เพิ่มฟังก์ชัน สิทธิ์พนักงานสามารถตัด คอร์ส/บริการ ได้แล้วนะครับ เพื่อลดการทำงานของแพทย์ลง
12. เพิ่มฟังก์ชัน แจ้งเตือนโปรวันเกิดโดยสามารถเลือกส่งได้ทั้ง Line Notify/SMS/App ClinicPRO
13. เพิ่งระบบแจ้งเตือน ในกรณี ที่มี การนัดหมาย | Comment (รีวิว จาก App ClinicPRO) จากลูกค้าเข้ามา สามารถทำงานได้เลยทันที
14. เพิ่มฟังก์ชันการเพิ่มประวัติ OPD สามารถทำย้อนหลังได้ผ่านตัวออกแบบใบเสร็จแบบเร็วได้(โดยสามารถไปเพิ่มที่ รายการใบเสร็จแล้วกดตัวเลือก) และพิมพ์ ใบรับรองแพทย์ยอนหลังได้
15. เพิ่มฟังก์ชัน การมัดจำ ในการออกใบเสร็จแบบเร็ว (วิธีทำ ให้ติก วางมัดจำ แล้วกรอกจำนวนเงินมัดจำ) โปรดจำไว้ว่าวิธีการนี้ สามารถแก้ไขรายการ ในใบเสร็จได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดการตัด บริการคอร์ส และการมัดจำจะเป็นค่าคอมมิชั่น ให้แก่ พนักงานคนที่ทำรายการเปิดการมัดจำเท่านั้น ตามจำนวนเงินที่ได้รับมัดจำ
16. เพิ่มฟังก์ชัน การคืนเงิน (การคืนเงินถ้ามีคอร์สหรือบริการไหนที่ถูกตัดไปแล้วโดยใช้ต้นทุนจริงในคอร์สนั้นนั้นถ้ามีการใช้ function คืนเงินระบบจะหักต้นทุนจริงไวเพื่อที่จะมาหักลบยอดในการเปิดใบเสร็จระบบจะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักต้นทุนจริง
17. เพิ่มฟังก์ชัน การตรวจที่รองรับการตรวจของ icd10 รายการตรวจและรหัส ที่สามารถเอาไปเบิกขอเบิกคืนได้ พวกประกัน มาพร้อมกับใบส่งตัวและใบรับรองแพทย์เจ็บป่วย
18. เพิ่มฟังก์ชัน รองรับการดึงข้อมูลผ่าน บัตรประจำตัวประชาชน
19. ค่ามือหมอ/แพทย์ สามารถแก้ไขได้ก่อนตัดใช้บริการ
20. การปริ้นใบเสร็จสามารถปิดรายการแสดงชื่อ ยา/อุปกรณ์
21. รายการนัดหมายประจำวัน สามารถค้นหา ชื่อ-สกุล-เบอร์
22. เพิ่ม Log ประวัติการใช้งาน ได้แก่ ประวัติยา/อุปกรณ์, ประวัติสต๊อกยา/อุปกรณ์, ประวัติคอร์ส, ประวัติใบเสร็จ, ประวัติการชำระเงิน, ประวัติจัดคิวตรวจ, ประวัติการใช้บริการ, ประวัติผู้ใช้งานระบบ
23. ออกแบบ format template รูปแบบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบวางมัดจำ ทั้งสี-ขาวดำ ใหม่ที่สวยงามทันสมัย
24. เพิ่มการ ตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม แยก/รวม ทั้ง 7% และ 3%
25. ทางระบบได้ปรับรายงานให้ตรงตามกฎหมายของ กองควบคุมวัตถุเสพติด
25.1 ได้ปรับรายงาน บ.จ. 8 บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง ประเภท 3,4
25.2 เพิ่มรายงาน ร.ขจ. 2 รายงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ทั้งแบบ ราย วัน เดือนและปี

1. การจัดคอร์สแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำกัดระยะเวลาสิ้นสุดแทน แบบเหมาจ่าย
2. กำหนดการทำงาน พนักงานแบบทีม ในการกำหนดค่าคอม ต่อทีม
3. เพิ่มระบบแจ้งเตือน LINE Notify ใช้งานได้ทั้งการแจ้งเตือน นัดหมาย
ข่าวสารโปรโมชั่น ของคลินิกนั้นๆๆ ใช้งาน Free ตลอดชีวิต
4. เพิ่มหัวข้อรายละเอียดในใบตรวจ OPD Card ได้แก่
a. การตรวจร่างกาย (physical exam)
b. รายละเอียด วิธีการใช้หรือรับประทานยา ของคนไขที่แตกต่างกันไปโดยตั้งค่าเริ่มต้น
ของยาแต่ละตัวและไปเก็บลงใน OPD Card และส่งค่าไปที่การพิมพ์ ฉลากยาโดยทันที ของแต่ละคนไข
สามารถแก้ไขการใช้งานได้ตาม สภาพร่างการของคนไขนั้นๆๆที่รองรับได้
c. การจัดเรียงรายการใหม่ ล่าสุดขึ้นบนสุด
5. เพิ่มรายละเอียด ยา/อุปกรณ์ วิธีการใช้หรือรับประทานยา เชื่อมโยงโดยตรงกับตัวยานั้นๆๆ
โดยสามารถตั้งค่าเป็น Template
6. เปลี่ยนหน้าตาฉลากยาและระบบการทำงานใหม่ โดยให้ง่ายและลดขั้นตอนการทำงานลง
7. แก้ไขรายงานกำไรขาด-ทุน โดยดึง ต้นทุน ค่ายา/อุปกรณ์ ออกมาคำนวณให้ Auto
8. แก้ไขรายงานสรุปค่าคอม พนักงาน
9. จัดเรียงรายการแต่ละหน้าใหม่รายการล่าสุดอยู่บนสุด
10. เพิ่มการพิมพ์ตรงบัญชีลูกหนื้ในการผ่อนชำระ
11. ยกเลิก Key Enter ทุกหน้า
12. แก้ไขการพวง ยา/อุปกรณ์ ลงในคอร์ส โดยไม่ต้องใส่ต้นทุน เราจะดึงต้นทุน จริงออกมาคำนวนให้แทน
13. ระบบจองนัดหมายผ่าน Chat Bot AI
14. เชื่อมต่อระบบ Chat Bot AI ตอบคำถามลูกค้าใช้งานได้ทั้ง Line/Facebook (โมดูลเสริม)
15. ได้ทำการวางโครงสร้าง API เพื่อให้รองรับ Application Android & IOS ในอนาคต
16. เพิ่มการพิมพ์สามารถทำได้ 2 แบบคือ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
17. เพิ่มตัวกรองการอัพรูป รายการห้องตรวจ ตัวกรองสถาณะ อัพโหลดรูปก่อน/หลัง เพื่อที่จะได้หารายการง่ายขึ้น
18. ปรับหน้าแสดงผลของพนักงาน ให้แสดงค่าคอมของตัวเอง
19. เพิ่มการกำหนดส่วนลด ของ สิทธ์ ที่ละคนสามารถลดได้ห้ามเกินที่ระบบกำหนด
20. เพิ่มพิมพ์ใบนัดหมาย
21. เพิ่มสิทธ์พนักงานสามารถ ทำการกรอกข้อมูลเบื่องต้น แทนหมอในรายการห้องตรวจได้ (ได้บางส่วนเท่านั้น)
22. เพิ่มฟังก์ชัน ปรับปรุงสต๊อก (ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือต้องการปรับปรุงสต๊อกระบบจะตัดออกเป็น 0 ทำได้แค่ผู้จัดการเท่านั้น)
23. สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ / ใบเสร็จเล็ก และรายการฉลากยา สามารถ พิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ
24. เพิ่มการพิมพ์ ใบรับรองแพทย์สามารถเลือกพิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ ตรงตามแบบแพทย์สภา
25. แก้ไขการบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยเพิ่ม เลขที่บัตรประชาชนเข้ามาและปรับ ข้อมูล OPD Card Online ตรงตามแบบแพทย์สภา
26. แก้ไข ฉลากยาให้ตรงตามแบบแพทย์สภา
27. แก้ไขเพิ่มเติม หน้าภาพรวมหน้าแรก แสดงรายการ ยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด และ ตั้งค่าการแจ้งเตือน จำนวน รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด -- ได้ที่ตั้งค่าร้านค้า
28. เพิ่ม รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด พร้อมสามารถส่งออกเป็น Excel ได้
29. เพิ่มฟังก์ชั่นแก้ไขรายการใบเสร็จ โดยสามารถ เพิ่ม-ลบ รายการข้างในได้ (แต่ต้องอยู่ในสถาณะ รอการชำระเงิน)
30. เพิ่มรายงานค่าใช้จ่าย
31. แก้ไขการส่งแจ้งเตือน นัดหมาย Line/SMS
32. เพิ่มการทำการตรวจย้อนหลังได้โดยการเลือกวันที่ตามที่ต้องการได้เลย
33. เพิ่มการทำรายการใช้บริการย้อนหลังได้โดยการเลือกวันที่ตามที่ต้องการได้เลย