API Integration

คู่มือการใช้งาน
(API Integration)

คู่มือการใช้งาน (API Integration) ของโปรแกรมคลินิก APS_X Platform รองรับธุรกิจประเภท Clinic, Spa, Wellness, Hospital, Beauty, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, คลินิกสุขภาพจิต, คลินิกตา, ทุกประเภทคลินิก

1. ดึงข้อมูลเอกสารต่างๆได้แก่ ใบแจ้งหนี้,ใบวางมัดจำ, ใบเสร็จและบัญชีลูกหนี้
2. ดึงข้อมูลลูกค้าได้แก่ ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและประวัติ OPD Card ทั้งหมด
3. ดึงข้อมูลรายการตรวจ ตรวจทั่วไป/ตรวจแล็บและรายการผลแล็บ
4. ดึงข้อมูลการนัดหมายได้แก่ เพิ่มนัดหมาย, รายงานการนัดหมายทั้งหมดและนัดหมายเพิ่มเติม
5. ดึงข้อมูลรายการยา/อุปกรณ์ทั้งหมด, รายการคงเหลือ, รอบสต๊อก, รายการจำนวนใกล้จะหมดและรายการหมดอายุ
6. ดึงข้อมูลรายการใช้บริการ, รายการคอร์สคงเหลือ, รายการตัดคอร์ส,
7. ค่ามือแพทย์/ค่ามือพนักงานและต้นทุนยา/อุปกรณ์
8. ดึงข้อมูลรายงานทั้งหมด

Doctumentation API
คู่มือการใช้งาน (API Integration)

สนใจใช้งาน โปรแกรมคลินิก APS_X Platform

สามารถสอบถามเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @apsth
โทรติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ที่ 043-002488, 089-81816769