เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

การสมัครใช้งาน / การใช้งาน
   • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
   • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
   • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
   • ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
   • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
   • หจก. เอพีเอส ทีเอช ไม่รับประกันว่าระบบ Clinic V2.4 จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
   • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
   • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
   • Clinic V2.4 มีการปรับปรุงเนื้อหา, และทำการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะมีการเก็บข้อมูล IP Address เวลา และสถานที่ในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Analytic.
   • หจก. เอพีเอส ทีเอช จะมีการใช้ Cookie เพื่อเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งาน Clinic V2.4 ได้
   • ผู้ใช้งานยอมรับที่จะได้การแจ้งเตือนต่าง ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์, LINE หรือ SMS และทางจดหมาย
   • ในการกรณี บริษัทฯได้ทำการส่งข่าวสารถึงผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งาน หรือ ต่อต่อกลับมาภายใน 5 วัน ทางเราจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข่าวสารนั้น
   • มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ ทาง หจก. เอพีเอส ทีเอช ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL 256-bit encryption เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล
   • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หจก. เอพีเอส ทีเอช จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

การซื้อแพ็คเกจ
   • ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่บริษัทฯกำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีก
   • การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ประกอบการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว บริษัทฯ จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอายุ
   • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
   • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ

การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ
   • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 098-1816769 line ID : @apsth456

ชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ line : @apsth456 หรือ อีกช่องทาง email : admin@apsth.com ลิงค์เข้าระบบพร้อม (user-password) จะถูกจัดส่งไปที่ email ที่แจ้งไว้

logo