APS_X Platform...

ฟังก์ชันของระบบ คลินิก (Clinic)

ภาพรวม Overviewภาพรวม Overview
Overview ระบบคลินิก (Clinic)

ภาพรวม Overview

 • รองรับการดูยอดขายได้หลายสาขาพร้อมกัน
 • รองรับการดูยอดขาย แยกตามสาขาได้
 • รองรับการดูยอด กำไร/ขาดทุน
 • รองรับการดูยอดขาย Top Sale, แพทย์, นักกายภาพบำบัด
Control ShopControl Shop
Control Shop ระบบคลินิก (Clinic)

Simple Control Shop

 • การจัดการได้ง่ายใน User เดียวเท่านั้น
 • จัดการการตั้งค่าทั้งหมด Simple Control Shop
ตั้งค่าร้านค้าตั้งค่าร้านค้า
ตั้งค่าร้านค้า ระบบคลินิก (Clinic)

ตั้งค่าร้านค้า รองรับการจัดการข้อมูลที่เรียบง่าย

 • ข้อมูลร้านค้า สามารถจัดการได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเรียกใช้งานฝ่าย IT อีกต่อไป
 • ค่าคอมมิชชั่นแบบ ขั้นบันได
 • การให้ค่ามือแพทย์/นักกายภาพบำบัด/พนักงาน แบบราย ครั้ง ชั่วโมง และเปอร์เซ็นต์
 • การตั้งค่าเอกสารที่ยืดหยุ่น ผังบัญชี และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลลูกค้าข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า ระบบคลินิก (Clinic)

การจัดการข้อมูลลูกค้า

 • การจัดเก็บข้อมลูเป็นมาตฐาน JCI/HL7 ระดับสากล
 • มาพร้อมกับระบบ แฟ้มประวัติ และการติดตามผลการรักษา
 • รองรับการเชื่อมโยงพันธุกรรมทางครอบครัว
 • รองรับการบันทึกประวัติทางด้านสุขภาพจิต
คอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Rayคอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Ray
คอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Ray ระบบคลินิก (Clinic)

การจัดการคอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Ray

 • รองรับบริการ คอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Ray ทุกประเภท
 • คอร์ส/ตรวจ/Lab/X-Ray สามารถพ่วง ยา/อุปกรณ์เพื่อตัดต้นทุนได้
 • รองรับการให้ ค่ามือแพทย์/ค่าคอมมิชชั่น
 • รองรับระบบ IPD/OPD
คูปอง/บัตรสมาชิกคูปอง/บัตรสมาชิก
คูปอง/บัตรสมาชิก (วงเงิน) ระบบคลินิก (Clinic)

การจัดการคูปอง/บัตรสมาชิก (วงเงิน)

 • รองรับคูปอง เพื่อจัดการการทำการตลาด และส่งเสริมการขายได้ง่ายขึ้น
 • รองบัตรสมาชิก (วงเงิน) เพื่อลูกค้า VIP ที่ต้องการสิทธิพิเศษ รองรับการเชื่อมโยง อัพเดทกลุ่มลูกค้า ให้อัตโนมัติ
ข้อความ/Email โปรโมชั่นข้อความ/Email โปรโมชั่น
การส่งโปรโมชั่น ระบบคลินิก (Clinic)

ข้อความ/Email โปรโมชั่น

 • รองรับส่งโปรโมชั่นผ่านช่องทาง ข้อความ/Email
 • สามารถส่ง ข้อความ/Email ได้หลายรูปแบบเช่น รายชื่อ, กลุ่มลูกค้า, เดือนเกิด, แท็ก
ระบบบัญชี/คลังกลางระบบบัญชี/คลังกลาง
ระบบบัญชี/คลังกลาง ระบบคลินิก (Clinic)

ระบบบัญชี/คลังกลาง

 • รองรับคูปอง เพื่อจัดการการทำการตลาด และส่งเสริมการขายได้ง่ายขึ้น
 • รองบัตรสมาชิก (วงเงิน) เพื่อลูกค้า VIP ที่ต้องการสิทธิพิเศษ รองรับการเชื่อมโยง อัพเดทกลุ่มลูกค้า ให้อัตโนมัติ
Download Excel PDFDownload Excel PDF
Report Excel/PDF ระบบคลินิก (Clinic)

รองรับ ฟังก์ชัน อื่นๆ อีกมากมาย

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ/ใบโอนสินค้า
 • ใบนัดหมาย/ใบส่งตัว
 • ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองเจ็บป่วย
 • ใบรับรองสำหรับทำใบอนุญาตขับรถ
 • ใบรับรองแพทย์ 10 โรค
 • ใบรับรองแพทย์ อับอากาศ
 • ใบรับรองแพทย์ Covid
 • ใบส่งตรวจแล็บ/ใบผลตรวจแล็บ
 • ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card)