โปรแกรม คลินิก APS Platform

เหมาะสำหรับ คลินิกความงาม คลินิกเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกทั่วไป คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย-จีน คลินิกอายุรกรรม คลินิกแม่และเด็ก คลินิกบําบัดยาเสพติด เหมาะกับทุกคลินิก

touch_appVDO แนะนำระบบ touch_appสนใจใช้บริการ
โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม clinic

การส่งข้อมูลที่รวดเร็ว

การส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลาง่ายต่อการบริหารงาน

โปรแกรม clinic

Web Application Security

เว็บไซต์นี้ได้เข้ารหัสแบบ SSL 256-bit ข้อมูลของคุณจะได้รับการป้องกันและความปลอดภัย

โปรแกรม clinic

Run บน AWS Cloud

ข้อมูลคลินิกถูกรักษาไว้ที่ AWS Cloud ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก

New Version V2.4 เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้

การออกแบบแนว UX-UI ที่ลงตัวมาพร้อมกับการใช้งานที่ สะดวกสบาย Run บน Cloud Hosting เทคโนโลยีใหม่ในยุคนี้

หมดยุคสมัย ใช้แฟ้ม OPD Card โปรแกรมเราเป็นได้มากกว่า การบันทึกและเก็บประวัติลูกค้า ครอบคลุมและเหมาะสำหรับ การบริหารงานในระดับ business


1. ผู้จัดการ / admin
2. แพทย์
3. พนักงาน
1. สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงของสิทธิ์นั้นๆได้ตามความต้องการ
2. สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ สิทธิ์นั้นๆได้ตามความต้องการ
3. สามารถแบ่งค่าคอมพนักงาน ได้ตามรายคนและแบบทีม
1. เพิ่มลูกค้า/บันทึกข้อมูลลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้า
3. มีระบบสะสมแต้ม สมาชิก
4. สามารถตรวจสอบประวัติของลูกค้าได้อย่างละเอียด
( OPD Card Online ) พร้อมแสดงรูปภาพ ( Before/After )
5. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
6. ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Line Notify เพื่อรับการแจ้งเตื่อนต่างๆๆจากทางคลินิก Free
7. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
1. สร้างใบเสร็จรับเงิน
2. สามารถแลกใช้งาน แต้มสะสมสมาชิกได้
3. รายการใบเสร็จ
4. บัญชีลูกหนี้ (สามารถแบ่งจ่าย/ชำระเติมได้)
5. บันทึกรายจ่าย
6. กระเป๋าเงิน
7. การออกใบเสร็จ สามารถทำรายการยอนหลังได้
8. ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ สามารถ พิมพ์ได้ 4 ภาษาได้แก่ Th/En/Mm/Lo
1. สามารถเพิ่ม ใช้บริการ | การตรวจ
2. รายการคิวตรวจแบบ ( Real-Time )
3. ตรวจสอบสถานะของ ใช้บริการ | การตรวจ
4. การใช้บริการ สามารถทำรายการยอนหลังได้
1. รายการห้องตรวจ
2. รายการตรวจแบบ ( Real-Time )
3. หมวดหมู่การตรวจ
4. เพิ่มรายการตรวจ
5. เพิ่มค่ามือหมอในรายการตรวจได้
6. การตรวจ สามารถทำรายการยอนหลังได้
7. ในการตรวจขั้นตอนการจ่ายยาแพทย์ สามารถระบุวิธีการใช้ยาเข้าไปได้เลย
1. รายการใช้บริการ
2. รายการคอร์สที่มาใช้บริการแบบ ( Real-Time )
3. การใช้บริการ สามารถโอนบริการให้คนอื่นใช้แทนได้
4. ตรวจสอบบริการ (รายการคงเหลือของลูกค้า)
1. รายการนัดประจำวัน
2. สามารถ เพิ่ม นัดหมาย ย้ายนัดหมาย และยกเลิกนัดหมายได้
3. แจ้งเตือนนัดหมายด้วยระบบ SMS และ LINE Notify
4. สามารถรับ นัดหมายจากทาง Line FaceBook
1. รายการคอร์ส / หมวดหมู่คอร์ส
2. สามารถเพิ่ม รายการยา/อุปกรณ์ เข้าไปในคอร์ส ได้ตามต้องการ
3. เพิ่มค่ามือหมอและค่ามือพนักงานในรายการคอร์สได้
4. เพิ่มคอร์สแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแทนแบบเหมาจ่าย
5. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
1. คลังยา/อุปกรณ์
2. สามารถเพิ่ม รายการยา/อุปกรณ์ ได้ตามต้องการ
3. หมวดหมู่ยา/อุปกรณ์
4. กลุ่มยา/อุปกรณ์
5. ประเภทยา/อุปกรณ์
6. รอบสต๊อก (พร้อมระบบแจ้งเตือน ยาหมดอายุล่วงหน้า 7 วัน)
7. ระบบแจ้งเตือน ยา/อุปกรณ์ ไกล้จะหมด (พร้อมระบุจำนวนแจ้งเตือนล่วงหน้าได้)
8. สามารถ Import รายการเข้าระบบได้ที่ละหลายจำนวน
9. ผู้จำหน่าย
1. ทางคลินิกสามารถส่ง Promotion ของคลินิกเพื่อส่งเสริมการขาย ระบบเราสามาราส่งได้ทั้งหมด 3 แบบได้แก่ Line / Email / SMS ส่งตรงไปหาลูกค้าของคลินิกโดยตรงจากฐานข้อมูลลูกค้า โดยสามารถเลือกจากกลุ่มลูกค้าหรือส่งทั้งหมด
1. สร้างรายการโอน ยา/อุปกรณ์
2. รายการโอนออก
3. รายการโอนเข้า
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ฉลากยา ได้ตามความต้องการ
2. รายการฉลากยาจะถูกส่งมารอการพิมพ์ ได้เลย
3. สามารถค้นหาและดูข้อมูลฉลากยา ได้ตาม ชื่อ สั่งพิมพ์ เลือกจำนวน แสดงราคา แสดงรายละเอียดทั้งหมดของยา และวิธีการใช้
4. รองรับการพิมพ์ตรงมาจากห้องตรวจ สามารถเลือกพิมพ์ได้เลย และสามารถ พิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ
5. รองรับการพิมพ์ ใบรับรองแพทย์สามารถเลือกพิมพ์ได้ 2 ภาษาได้แก่ ไทย/อังกฤษ ตรงตามแบบแพทย์สภา
สรุปกำไร-ขาดทุน
สรุปยอดใบเสร็จ
สรุปยอดชำระเงิน
สรุปค่าใช้จ่าย
ประวัติกระเป๋าเงิน
สรุปยอดขายยา/อุปกรณ์
สรุปยอดจ่ายยา/อุปกรณ์
สรุปยอดขายหัตถการ
สรุปยอดขายลูกค้า
สรุปยอดขายพนักงาน
รายงานค่าคอมมิชชั่น
สรุปยอดการตรวจ
รายงานการใช้บริการ
รายงานตรวจสอบบริการ
สรุปยอดคงเหลือบริการ
รายงานการนัดหมาย
รายงานบัญชีลูกหนี้
สรุปยอดค่ามือแพทย์
สรุปค่ามือพนักงาน
สรุปรอบสต๊อกยา/อุปกรณ์
สรุปสต๊อกยา/อุปกรณ์คงเหลือ
รายงานสรุปความเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด
รายงานยา/อุปกรณ์ หมดอายุ
รายงานโอนยา/อุปกรณ์
รายงาน ร.ขจ. 2
รายงาน ร.ว.จ. 3/4
รายงาน ร.ย.ส. 4/5
รายงาน ย.ส. 5/6/7
รายงานสรุปยอดโปรโมชั่น
รายงานวิเคราะห์ยอดขายหัตถการ

รองรับการบันทึกเอกสาร | Face Chart

ฟังก์ชั่นกการบันทึกเอกสาร | Face Chart มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บันทึกเอกสาร ได้สูงสุดถึง 10 รายการ ต่อ 1 รายการตรวจ
2. รองรับระบบ Face Chart
3. ไฟล์ที่รองรับได้แก่ PDF JPEG JPG PNG
4. ไฟล์ที่บันทึกเข้าไป สามารถตรวจสอบย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ตามความต้องการ

โปรแกรม คลินิก

รองรับการตรวจแล็บ (Lab)

ฟังก์ชั่นการตรวจของระบบมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. การตรวจปกติ
2. การตรวจแล็บ
3. การบันทึกผลแล็บ
4. ค่าอ้างอิงการตรวจแล็บ
5. คำแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วย
6. กำหนดค่า มือแพทย์ | ค่า DF แพทย์ได้ตามความต้องการ

การตรวจแล็บ (Lab) และการบันทึกผลแล็บ ที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดที่เคยมีมา ของระบบจัดการบริหาร คลินิกและสถานพยาบาล ในประเทศไทย

โปรแกรม คลินิก
รายงาน วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2,3,4,5
กัญชาทางการแพทย์ Google Calendar

ใบรับรองแพทย์ตรง ตามแบบแพทย์สภา

1. สามารถพวง ยา/อุปกรณ์ ลงใน หัตถการ/คอร์ส ได้ตามจำนวนที่ใช้ในครั้งนั้นๆๆ
2. ระบบจะตัด ยา/อุปกรณ์ ออกจาก คลังโดย Auto
3. หมดสมัยที่ ใช้งานโปรแกรม ที่มีเมนูเยอะวุนวายระบบของเรา ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ลดระยะเวลาใช้งานตามความเป็นจริงเท่านั้น
4. มาพร้อมกับระบบจัดการคอร์สแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง แบบเหมาจ่าย

รายงาน สามารถส่งออก Excel

1. รายงานสรุปยอดใบเสร็จ
2. รายงานสรุปยอดยา
3. รายงานสรุปยอดคอร์ส
4. รายงานสรุปยอดขาย
5. รายงานบัญชีลูกหนี้
6. รายงานการตรวจ
7. รายงานการนัดหมาย
8. รายงานการใช้บริการ
9. รายการการโอน ยา/อุปกรณ์
10. รายงานสรุปยอดค่ามือหมอ
11. รายงานหมดอายุ ยา/อุปกรณ์
12. รายงานสรุปยอดรวม กำไร-ขาดทุน
13. รายงานตรวจสอบบริการ
14. รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด และรายงานอื่น อีกเพียบ

โปรแกรม คลินิก

บริการเสริมของระบบ

เปิดบริการเสริม ที่สามารถทำให้ระบบทำงานได้มากขึ้น สามารถเชื่อมต่อ ได้ทั้ง Application, Website, SEO Keyword, ระบบบัญชีส่งงบการเงิน เป็นต้น

Application Android & IOS

โดยเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักในการดูแลและให้บริการ.

โปรแกรม คลินิก

จุดเด่น

พันธมิตร

ราคาบริการ

การออกแบบที่สวยงาม และใช้งานง่าย โดยคำนึงถึง ผู้ใช้งานที่ ไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาก่อนก็สามารถเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมของทางเราได้ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น.

แนะนำควรอ่านรายละเอียดก่อนใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 098-1816769 line ID เพิ่มเพื่อน

ชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ line : @apsth456 หรือ อีกช่องทาง email : admin@apsth.com ลิงค์เข้าระบบพร้อม (user-password) จะถูกจัดส่งไปที่ SMS ที่แจ้งไว้

touch_app คู่มือการใช้งาน play_circle_filled VDO สอนการใช้งาน touch_appFont 80 mm
APSTH