โปรแกรม คลินิก APS_X Platform

โปรแกรม คลินิก โรงพยาบาล

โปรแกรม Wellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โปรแกรม Spa Beauty

User
File uploads 15 GB 30 GB Unlimited
Features


Prasan Srisopa

Prasan Srisopa

Co-Founder & CEO Programmer Team Leader
Pawoot Pongvitayapanu

Pawoot Pongvitayapanu

CEO & Founder of e-commerce In Thailand
Thanwaphisit Promkammul

Thanwaphisit Promkammul

Support & Sales Manager
team

Waranya Chainikom

Support & Sales
Sukanya Nadee

Sukanya Nadee

Accountant
Pinuma Noinonmuang

Pinuma Noinonmuang

Graphic Design