ทีมงานของเรา

...

ประสาน ศรีโสภา

CEO and Programmer Team Leader

โทร : 098-181-6769

... ... ...
...

สุรชัย โพธิ์ชัย

Business Development

โทร : 061-696-5224

...
...

เอกบุตร เฮงตระกูล

Business Development

โทร : 061-246-2978

...