ทีมงานของเรา

...

ประสาน ศรีโสภา

CEO and Programmer Team Leader

โทร : 061-389-8889

... ... ...
...

สุรชัย โพธิ์ชัย

Business Development

โทร : 061-696-5224

...
...

เอกบุตร เฮงตระกูล

Business Development

โทร : 061-246-2978

...
...

ปิยะ ปินะกาพัง

Support

โทร : 085-061-9665

...
...

ภานุวัฒน์ วังวงค์

Backend developer

โทร : 098-981-0815

...
...

ปรัชญา โพธิ์ชา

Frontend developer

โทร : 095-148-1485

... ...