ระบบแจ้งเตือน โปรแกรม คลินิก
ระบบแจ้งเตือน โปรแกรม คลินิก

ระบบแจ้งเตือนต่างๆ

แจ้งเตือน รายได้ กำไร-ขาดทุน ทุก 1,15,30 วัน
แจ้งเตือน ยา/อุปกรณ์ ใกลจะหมด และหมดอายุ ทุก 30 วัน
แจ้งเตือน นัดหมายลูกค้า ล่วงหน้า 1 วัน
ทุกการแจ้งแตือน ส่งผ่านระบบเราไปยัง Line ลูกค้าโดยตรง
รองรับการแจ้งเตือน แบบกลุ่ม