APS_X Platform...

New ฟังก์ชันใหม่ ในระบบของเรา

TelemedicineTelemedicine
Telemedicine

เชื่อมต่อการรักษาทางไกลและให้คำปรึกษาผ่านระบบ

รองรับการขอใบอนุญาต Telemedicine รวมถึงการวินิจฉัยโรคผ่านระบบและแนะนำการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเร่งด่วนพร้อมจัดส่งยาทางออนไลน์ทางเราเชื่อมต่อกับระบบ | dietz.asia

เพิ่มเติม
PDPAPDPA
Consent PDPA

ระบบยืนยันการใช้ข้อมูล PDPA Consent

ปัจจุบันจะต้องมีการขอ Consent PDPA ตามกฎหมายเพื่อขอใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆในการยืนยันตัวบุคคลเมื่อเข้าใช้บริการ พร้อมยืนยันเอกสารการใช้

เพิ่มเติม
X-RayLab
ระบบดึงผล Lab / X-Ray อัตโนมัติ

ระบบส่งการตรวจและดึงผล Lab / X-Ray อัตโนมัติ

 • สามารถส่งการตรวจผ่านระบบได้อัตโนมัติ
 • สามารถดึงผลผ่านระบบได้อัตโนมัติ
 • โดยการใช้งานผ่าน API ของผู้ให้บริการ
ระบบคลังกลางระบบคลังกลาง
ระบบคลังกลาง

ระบบคลังกลาง

สามารถจัดการ สต๊อกสินค้า/ยา/อุปกรณ์ และตรวจสอบได้ รองรับ Barcode ครอบคลุมการจัดการสต๊อกทั้งหมด ได้อย่างง่ายดาย

ตารางนัดหมายแพทย์ตารางนัดหมายแพทย์
ตารางนัดหมายแพทย์/Sales Pipeline/(OPD/IPD)

ตารางนัดหมายแพทย์ / Sales Pipeline / (OPD/IPD)

 • รองรับตารางนัดหมายแพทย์
 • รองรับ Sales Pipeline ระบบควบคุมการขาย
 • รองรับระบบ OPD ไม่ค้างคืน
 • รองรับระบบ IPD ค้างคืน
ระบบชำระเงินออนไลน์เพย์ โซลูชั่น
ระบบชำระเงินออนไลน์

APS ร่วมมือกับ เพย์ โซลูชั่น (Pay Solutions)

เพื่อเชื่อมโยงระบบชำระเงินออนไลน์ที่เดียวจบครบทุกความต้องการ ในการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับช่องทางชำระเงินออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อการเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ทั่วทุกมุมโลก ของผู้บริโภคได้อย่างตลอดเวลา.

เพิ่มเติม
Download Excel PDFDownload Excel PDF
Download Report Excel / PDF

ระบบรองรับการออกเอกสารต่างๆ ทุกเอกสาร รองรับขนาด A4 A5 80mm รองรับการพิมพ์ได้หลายภาษา

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ/ใบโอนสินค้า
 • ใบนัดหมาย/ใบส่งตัว
 • ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองเจ็บป่วย
 • ใบรับรองสำหรับทำใบอนุญาตขับรถ
 • ใบรับรองแพทย์ 10 โรค
 • ใบรับรองแพทย์ อับอากาศ
 • ใบรับรองแพทย์ Covid
 • ใบส่งตรวจแล็บ/ใบผลตรวจแล็บ
 • ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card)