ความสามารถของโปรแกรม


จัดการลูกค้า

 • ข้อมูลลูกค้า
 • เชื่อมต่อ Line Notify
 • กลุ่มลูกค้า
 • แท็กลูกค้า
 • ดึงข้อมูลผ่านบัตรประชาชน
 • บันทึกรูปก่อนหลังและเอกสารสำคัญ
 • ค้นหาประวัติ OPD แบบเรียวไทม์
 • สามารถค้นหาประวัติ OPD ข้ามสาขาได้
 • ระบบสะสมแต้ม
 • ระบบส่งโปรโมชั่น Line Notify | SMS

 • นัดหมาย | ระบบจัดคิว | ระบบการตรวจ (Lab) | OPD Card

 • บันทึก OPD Card ออนไลน์
 • พิมพ์ OPD Card ได้ 2 ภาษา En/Th
 • รองรับการตรวจย้อนหลัง
 • รองรับการตรวจทั่วไป ICD 10
 • การตรวจแล็บ (Lab) แล็บเดียว แล็บชุด
 • พิมพ์ผลแล็บได้ 2 ภาษา En/Th
 • ระบบบันทึกนัดหมายภายใน
 • ระบบส่งแจ้งเตือนนัดหมาย Line Notify | SMS
 • ระบบนัดหมาย Google Calendar
 • ระบบนัดหมายออนไลน์แบบ ล็อคเวลา (ใหม่)
 • ระบบจัดคิว การตรวจ/การใช้บริการ

 • ออกใบเสร็จ | ค่าใช้จ่าย

 • สร้างใบเสร็จรับเงิน
 • รายการใบเสร็จ
 • บัญชีลูกหนี้
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • กระเป๋าเงิน
 • รองรับการผ่อนชำระ
 • รองรับการวางมัดจำ
 • จ่ายเงินได้หลายช่องทาง
 • รองรับการออกใบเสร็จย้อนหลัง
 • พิมพ์ได้ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบวางมัดจำ
 • การพิมพ์รองรับ 2 ภาษา En/Th
 • การพิมพ์รองรับขนาด A5 A4 สลิปเล็ก
 • รองรับระบบคืนเงิน

 • ค่าตรวจ | ค่ามือแพทย์ | ค่าคอมมิชชั่น | ค่ามือพนักงาน

 • รองรับค่าตรวจ
 • รองรับค่ามือแพทย์
 • รองรับค่ามือพนักงาน
 • รองรับค่าค่าคอมมิชชั่น ต่อรายการ
 • สามารถกำหนดคอมมิชชั่นเป็น เปอร์เซ็นต์
 • สามารถแก้ไขค่ามือ แพทย์ พนักงาน ย้อนหลังได้

 • การตัดคอร์ส | การใช้บริการ

 • สามารถตัดคอร์สย้อนหลังได้
 • การตัดคอร์สกำหนดค่ามือได้หลายคน
 • บุคคลอื่นสามารถใช้คอร์สแทนกันได้
 • สามารถตัดคอร์สข้ามสาขาได้
 • รองรับการตัดคอร์สข้าม สาขา
 • การตัดคอร์สสามารถเปลี่ยนตัวยา/อุปกรณ์ หน้างานได้

 • ฉลากยา/ตรวจแลป | ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการเจ็บป่วย/ใบส่งตัว

 • รายการใบรับรองแพทย์
 • การพิมพ์รองรับ 2 ภาษา En/Th
 • การพิมพ์รองรับขนาด A5
 • รายการใบรับรองการเจ็บป่วย
 • รายการใบส่งตัวผู้ป่วย
 • ตั้งค่าฉลากยา
 • รายการฉลากยา
 • รายการฉลากตรวจแล็บ

 • จัดการคอร์ส | จัดการยา/อุปกรณ์

 • จัดการคอร์สได้ 3 รูปแบบ จำกัดครั้ง จำกัดวัน จำกัดยา/อุปกรณ์
 • รายการคอร์ส
 • หมวดหมู่คอร์ส
 • สามารถพ่วงยา/อุปกรณ์ในรายการคอร์สเพื่อตัดต้นทุน
 • สามารถกำหนดค่ามือ แพทย์ พนักงาน ในคอร์สได้
 • รายการยา/อุปกรณ์
 • สต๊อกยา/อุปกรณ์ รองรับการตัดต้นทุนเป็นทศนิยม (0.1 Ml)
 • รองรับการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
 • รองรับการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3/4
 • รองรับการนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • รองรับการนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 4/5
 • สามารถนำเข้ายา/อุปกรณ์ ต่างต้นทุนได้
 • หมวดหมู่ยา/อุปกรณ์
 • ประเภทยา/อุปกรณ์
 • รายการปรับปรุงสต๊อก
 • รอบสต๊อก
 • ผู้จำหน่าย
 • รายการโอนยา/อุปกรณ์

 • ตั้งค่าระบบ | จำกัดสิทธิ์การใช้งาน

 • จัดการผู้ใช้ระบบ
 • สิทธิ์ในระบบได้แก่ ผู้จัดการ แพทย์ พนักงาน การตลาด
 • จำกัดสิทธิ์การใช้งานได้ตามความต้องการ
 • กำหนดค่าคอมมิชชั่นเป็น เปอร์เซ็นต์/Users
 • เพิ่มข้อมูลแพทย์และเปิด-ปิดนัดหมายออนไลน์
 • ทีมผู้ใช้ระบบ
 • ตั้งค่าคลินิก
 • ตั้งค่าเอกสาร & หัวข้อ SMS
 • เพิ่มห้องตรวจ/ห้องใช้บริการ
 • ช่องทางการชำระเงิน
 • จำกัดส่วนลดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ
 • แพ็กเกจ SMS
 • รองรับสกุลเงินในระบบได้แก่ THB, USD, LAK, MMK

 • ประวัติการใช้งานต่างๆ

 • ประวัติลูกค้า
 • ประวัติแต้มลูกค้า
 • ประวัติใบเสร็จ
 • ประวัติการชำระเงิน
 • ประวัติจัดคิวตรวจ
 • ประวัติรายการตรวจ
 • ประวัติรายละเอียดการตรวจ
 • ประวัติคอร์ส
 • ประวัติใช้บริการคอร์ส
 • ประวัติยา/อุปกรณ์
 • ประวัติสต๊อกยา/อุปกรณ์
 • ประวัติเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
 • ประวัติค่ามือหมอ/พนักงาน
 • ประวัติผู้ใช้งานระบบ
 • ประวัติการส่ง SMS
 • ประวัติการนัดหมาย
 • ประวัติบันทึกค่าใช้จ่าย

 • สรุปรายงานต่างๆ

 • สรุปกำไร-ขาดทุน
 • สรุปยอดใบเสร็จ
 • สรุปยอดชำระเงิน
 • สรุปค่าใช้จ่าย
 • รายงานบัญชีลูกหนี้
 • ประวัติกระเป๋าเงิน
 • สรุปยอดขายยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดจ่ายยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดขายคอร์ส
 • รายงานการใช้คอร์ส
 • สรุปความเคลื่อนไหวการใช้คอร์ส
 • รายงานตรวจสอบคอร์ส
 • รายงานสรุปยอดคงเหลือคอร์ส
 • รายงานวิเคราะห์รายการตรวจ
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขายคอร์ส
 • รายงานวิเคราะห์ยอดยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดขายลูกค้า
 • สรุปยอดขายพนักงาน
 • รายงานการตรวจ
 • รายงานการนัดหมาย
 • สรุปยอดค่ามือแพทย์
 • สรุปค่ามือพนักงาน
 • รายงานค่าคอมมิชชั่น
 • สรุปยอดรวมค่ามือ/คอมมิชชั่น
 • สรุปรอบสต๊อกยา/อุปกรณ์
 • สรุปสต๊อกยา/อุปกรณ์คงเหลือ
 • สรุปความเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
 • รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด
 • รายงานยา/อุปกรณ์ หมดอายุ
 • รายงานโอนยา/อุปกรณ์
 • รายงาน ร.ขจ. 2
 • รายงาน ร.ว.จ. 3/4
 • รายงาน ร.ย.ส. 4/5
 • รายงาน ย.ส. 5/6/7