แดชบอร์ด (ภาพรวมของระบบ)

มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น ไม่มีใครเหมือน เขียนด้วยเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด ภาพรวมของระบบ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ใช้งานง่ายและทันสมัย แลดูสบายตา

โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก

ระบบจัดการลูกค้า

แท็กลูกค้า
ดึงข้อมูลผ่านบัตรประชาชน แบบอัตโนมัติ
บันทึกการตรวจ OPD ได้หลายรายการ
รองรับการตรวจแล็บ (Lab)
รองรับนัดหมาย Google Calendar
รองรับการบันทึกรูปก่อนหลังและเอกสารสำคัญ
รองรับนัดหมายออนไลน์ แบบล็อคเวลา
ทำรายการย้อนหลังได้ทั้งการตรวจและเปิดใบเสร็จ
รองรับการผ่อนชำระและจ่ายได้มากกว่า 1 ช่องทาง
รองรับการตัดคอร์สข้าม สาขา
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

นัดหมาย | ระบบจัดคิว | ระบบการตรวจ (Lab) | OPD Card

บันทึก OPD Card ออนไลน์
พิมพ์ OPD Card ได้ 2 ภาษา En/Th
รองรับการตรวจย้อนหลัง
รองรับการตรวจทั่วไป ICD 10
การตรวจแล็บ (Lab) แล็บเดียว แล็บชุด
พิมพ์ผลแล็บได้ 2 ภาษา En/Th
ระบบบันทึกนัดหมายภายใน
ระบบส่งแจ้งเตือนนัดหมาย Line Notify | SMS
ระบบนัดหมาย Google Calendar
ระบบนัดหมายออนไลน์แบบ ล็อคเวลา (ใหม่)
ระบบจัดคิว การตรวจ/การใช้บริการ

โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก

การออกใบเสร็จ | การผ่อนชำระ | บันทึกค่าใช้จ่าย

สร้างใบเสร็จรับเงิน
รายการใบเสร็จ
บัญชีลูกหนี้
บันทึกค่าใช้จ่าย
กระเป๋าเงิน
รองรับการผ่อนชำระ
รองรับการวางมัดจำ
จ่ายเงินได้หลายช่องทาง
รองรับการออกใบเสร็จย้อนหลัง
พิมพ์ได้ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบวางมัดจำ
การพิมพ์รองรับ 2 ภาษา En/Th
การพิมพ์รองรับขนาด A5 A4 สลิปเล็ก
รองรับระบบคืนเงิน

ค่าตรวจ | ค่ามือแพทย์ | ค่าคอมมิชชั่น | ค่ามือพนักงาน

รองรับค่าตรวจ
รองรับค่ามือแพทย์
รองรับค่ามือพนักงาน
รองรับค่าค่าคอมมิชชั่น ต่อรายการ
สามารถกำหนดคอมมิชชั่นเป็น เปอร์เซ็นต์
สามารถแก้ไขค่ามือ แพทย์ พนักงาน ย้อนหลังได้

โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก

การตัดคอร์ส | การใช้บริการ

สามารถตัดคอร์สย้อนหลังได้
การตัดคอร์สกำหนดค่ามือได้หลายคน
บุคคลอื่นสามารถใช้คอร์สแทนกันได้
สามารถตัดคอร์สข้ามสาขาได้
รองรับการตัดคอร์สข้าม สาขา
การตัดคอร์สสามารถเปลี่ยนตัวยา/อุปกรณ์ หน้างานได้

จัดการคอร์ส | จัดการยา/อุปกรณ์

จัดการคอร์สได้ 3 รูปแบบ จำกัดครั้ง จำกัดวัน จำกัดยา/อุปกรณ์
รายการคอร์ส
หมวดหมู่คอร์ส
สามารถพ่วงยา/อุปกรณ์ในรายการคอร์สเพื่อตัดต้นทุน
สามารถกำหนดค่ามือ แพทย์ พนักงาน ในคอร์สได้
รายการยา/อุปกรณ์
สต๊อกยา/อุปกรณ์ รองรับการตัดต้นทุนเป็นทศนิยม (0.1 Ml)
รองรับการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
รองรับการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3/4
รองรับการนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 2
รองรับการนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 4/5
สามารถนำเข้ายา/อุปกรณ์ ต่างต้นทุนได้
หมวดหมู่ยา/อุปกรณ์
ประเภทยา/อุปกรณ์
รายการปรับปรุงสต๊อก
รอบสต๊อก, ผู้จำหน่าย
รายการโอนยา/อุปกรณ์

โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก
โปรแกรม คลินิก

ตั้งค่าระบบ | จำกัดสิทธิ์การใช้งาน

จัดการผู้ใช้ระบบ
สิทธิ์ในระบบได้แก่ ผู้จัดการ แพทย์ พนักงาน การตลาด
จำกัดสิทธิ์การใช้งานได้ตามความต้องการ
กำหนดค่าคอมมิชชั่นเป็น เปอร์เซ็นต์/Users
เพิ่มข้อมูลแพทย์และเปิด-ปิดนัดหมายออนไลน์
ทีมผู้ใช้ระบบ
ตั้งค่าคลินิก
กำหนดรหัสผ่านการอนุมัติ
ตั้งค่าเอกสาร & หัวข้อ SMS
เพิ่มห้องตรวจ/ห้องใช้บริการ
ช่องทางการชำระเงิน
จำกัดส่วนลดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ
แพ็กเกจ SMS
รองรับสกุลเงินในระบบได้แก่ THB, USD, LAK, MMK

ฟังก์ชั่นของโปรแกรมเพิ่มเติม


สรุปรายงานต่างๆ

 • สรุปกำไร-ขาดทุน
 • สรุปยอดใบเสร็จ
 • สรุปยอดชำระเงิน
 • สรุปค่าใช้จ่าย
 • รายงานบัญชีลูกหนี้
 • ประวัติกระเป๋าเงิน
 • สรุปยอดขายยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดจ่ายยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดขายคอร์ส
 • รายงานการใช้คอร์ส
 • สรุปความเคลื่อนไหวการใช้คอร์ส
 • รายงานตรวจสอบคอร์ส
 • รายงานสรุปยอดคงเหลือคอร์ส
 • รายงานวิเคราะห์รายการตรวจ
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขายคอร์ส
 • รายงานวิเคราะห์ยอดยา/อุปกรณ์
 • สรุปยอดขายลูกค้า
 • สรุปยอดขายพนักงาน
 • รายงานการตรวจ
 • รายงานการนัดหมาย
 • สรุปยอดค่ามือแพทย์
 • สรุปค่ามือพนักงาน
 • รายงานค่าคอมมิชชั่น
 • สรุปยอดรวมค่ามือ/คอมมิชชั่น
 • สรุปรอบสต๊อกยา/อุปกรณ์
 • สรุปสต๊อกยา/อุปกรณ์คงเหลือ
 • สรุปความเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
 • รายงานยา/อุปกรณ์ ใกล้หมด
 • รายงานยา/อุปกรณ์ หมดอายุ
 • รายงานโอนยา/อุปกรณ์
 • รายงาน ร.ขจ. 2
 • รายงาน ร.ว.จ. 3/4
 • รายงาน ร.ย.ส. 4/5
 • รายงาน ย.ส. 5/6/7

 • ประวัติการใช้งานต่างๆ

 • ประวัติลูกค้า
 • ประวัติแต้มลูกค้า
 • ประวัติใบเสร็จ
 • ประวัติการชำระเงิน
 • ประวัติจัดคิวตรวจ
 • ประวัติรายการตรวจ
 • ประวัติรายละเอียดการตรวจ
 • ประวัติคอร์ส
 • ประวัติใช้บริการคอร์ส
 • ประวัติยา/อุปกรณ์
 • ประวัติสต๊อกยา/อุปกรณ์
 • ประวัติเคลื่อนไหวยา/อุปกรณ์
 • ประวัติค่ามือหมอ/พนักงาน
 • ประวัติผู้ใช้งานระบบ
 • ประวัติการส่ง SMS
 • ประวัติการนัดหมาย
 • ประวัติบันทึกค่าใช้จ่าย